Posiadanie samochodu osobowego w firmie rodzi pewne obowiązki, przywileje, możliwości i ograniczenia. Jakie? Odpowiedzi znajdziecie w gąszczu przepisów podatkowych dotyczących firm. Samochód osobowy w firmie to narzędzie pracy, inwestycja, a także możliwość odliczenia części wydatków od podatku, choć tu są pewne ograniczenia wynikające z ustawy.

Najważniejsze jest zdefiniowanie tego czy mamy samochód osobowy w firmie czy jednak nie. Choć każdy w życiu codziennym jest w stanie ocenić co jest samochodem osobowym, a co nie to w przypadku samochodu służbowego nie jest tak jednoznaczne. Na pewno samochodami osobowymi nie są te, które służą do przewożenia towarów. Chodzi głównie o samochody, które mają rząd siedzeń oddzielony trwale od powierzchni służącej do przewozu ładunków. Czasem aby zakwalifikować samochód firmowy jako pojazd osobowy jest potrzebne specjalne zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów. Pomijając powyższy wyjątek przyjęto zasadę, że samochodem osobowym jest każde auto o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przeznaczone do przewozu maksymalnie dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

Ważnym aspektem przy rozliczaniu samochodu jest sposób użytkowania samochodu. Chodzi o to czy samochód osobowy wykorzystywany jest wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem działalności czy wykorzystywany jest również do celów prywatnych. To o tyle istotne, że w o ile w pierwszym przypadku przysługuje nam 100% odliczenie podatku VAT to w drugim przypadku wynosi ono tylko 50%.

Kolejne ograniczenia dla rozliczania wynikają ze względu na wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych. W przypadku samochodu osobowego będącego środkiem trwałym można zaliczyć odpisy amortyzacyjne tylko do wartości 20 000 euro przeliczonych na polską walutę według oficjalnego kursu NBP z dnia przekazania samochodu do użytkowania w firmie.

Dalsze ograniczenia dotyczące samochodów osobowych dotyczą wyboru amortyzacji. W tym przypadku odpada przedsiębiorcy amortyzacja degresywna czy amortyzacja jednorazowa.

Wszystkie aspekty dotyczące ograniczeń dotyczących odliczania kosztów związanych z samochodem osobowym w firmie znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tagi:

Data publikacji: