Samochód zabytkowy musi spełniać określone wymagania, aby oficjalnie móc posługiwać się takim statusem, wpływającym między innymi na konieczność wykupywania co roku polisy odpowiedzialności cywilnej. Jak wygląda kwestia ubezpieczania takich pojazdów?

Definicja samochodu zabytkowego

Samochód zabytkowy zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, to pojazd, który spełnia łącznie następujące wymagania:

  • ma co najmniej 25 lat,

  • od co najmniej 15 lat jest wycofany z produkcji,

  • ma większość części oryginalnych,

  • jest wpisany do rejestru zabytków lub ujęty został w centralnej ewidencji dóbr kultury.

Wyjątkiem od reguły jest fakt uznania samochodu młodszego niż 25 lat za pojazd zabytkowy – historyczny, jeśli zastosowano w nim np. unikalne rozwiązania konstrukcyjne.

Samochód zabytkowy a obowiązek ubezpieczenia OC

Nawet, jeśli pojazd został uznany za zabytkowy, nie zwalnia to jego właściciela od obowiązku jego ubezpieczenia w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, dzięki czemu można zaoszczędzić na ubezpieczeniu OC w przypadku posiadania takiego pojazdu.

Zgodnie z przepisami ubezpieczenia OC, umowy ubezpieczeniowe są zawierane na okres 12 miesięcy, ale w przypadku samochodów zabytkowych dopuszczono możliwość ubezpieczenia auta na okres krótszy niż rzeczone 12 miesięcy. Polisa może być zawarta na minimum 30 dni.

Dlatego samo posiadanie, ale nieużytkowanie auta zabytkowego nie pociąga za sobą konieczności wykupywania polisy odpowiedzialności cywilnej. Jeśli jednak właściciel pojazdu zechce wziąć nim udział w zlocie motoryzacyjnym, musi zapewnić mu ubezpieczenie.

Wszelkie zasady dotyczące ubezpieczania OC pojazdów zabytkowych regulują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W odróżnieniu od klasycznych polis OC, ubezpieczenie samochodu zabytkowego nie przedłuża się automatycznie po upływie czasu, na jaki zostało zawarte, a wygasa z ostatnim dniem trwania polisy.

Gdzie wykupić ubezpieczenie samochodu zabytkowego?

Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Polsce oferują ubezpieczenie samochodu zabytkowego. Niektóre zaś mają bardzo wysokie stawki za takie ubezpieczenie. Ubezpieczenie OC samochodu zabytkowego oferują m.in. towarzystwa PZU, MTU S.A., Link4, Generali, Aviva czy Gothaer, oferty poszczególnych z nich możesz sprawdzić tutaj.

Tagi:

Data publikacji: