Polityka prywatności

Mamy pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają nasz portal i zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę Waszej prywatności. W związku z tym otwarcie informujemy o tym, jakie informacje gromadzimy o użytkownikach korzystających z naszych usług, po co je gromadzimy oraz jak przyczyniają się one do ciągłego ulepszania produktów, których używacie.

Stosujemy pięć zasad dotyczących prywatności określających nasze podejście do prywatności oraz do informacji o użytkownikach we wszystkich produktach:

  1. Informacje mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia przydatnych produktów i usług użytkownikom.
  2. Nasze produkty muszą być tworzone tak, aby spełniały wysokie standardy ochrony prywatności.
  3. Sposób zbierania informacji o użytkownikach musi być przejrzysty.
  4. Użytkownik musi mieć wybór i możliwość ochrony swojej prywatności.
  5. Zarządzanie zebranymi informacjami odbywa się w sposób odpowiedzialny.